sound

 
Snooper Pro v2.0.3 ضبط پنهانی و مخفی صدا در ویندوز

Snooper Pro v2.0.3 ضبط پنهانی و مخفی صدا در ویندوز

Snooper این نرم افزار به صورت کاملا حرفه ای و با ویژگی های بسیار استثنایی کار ضیط صدا را برای شما انجام می دهد.این نرم افزار دارای قابلیت استثنایی شناسایی صدا می باشد.ضبط صدا در این نرم افزار با میزان و سطح صدای تشخیص داده...
 
صفحه اینستاگرام