R-Tools R-Drive

R-Tools R-Drive Image 6.2 Build 6208 گرفتن ایمیج از درایوها

R-Tools R-Drive Image 6.2 Build 6208 گرفتن ایمیج از درایوها

R-Tools R-Drive Image برنامه قدرتمندی برای گرفتن ایمیج از هارد و فایل ها و پشتیبان گیری از آنهاست. این برنامه به طور دقیق و بایت به بایت از پارتیشن های دیسک سخت ایمیج تهیه می کند, این برنامه به راه اندازی مجدد ویندوز احتیاجی نداشته...
صفحه اینستاگرام