Animated GIFs

GIPHY – Animated GIFs Search Engine v3.4.1 اپلیکیشن مجموعه تصاویر گیف اندروید

GIPHY – Animated GIFs Search Engine v3.4.1 اپلیکیشن مجموعه تصاویر گیف اندروید

اگر توجه کرده باشید با افزایش طرفداران شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در چند سال اخیر ؛ یکی از پر طرفدار ترین فرمت های تحت اشتراک این برنامه ها تصاویر گیف بوده است، به گونه ای که بسیاری از کاربران برای بیان احساسات...
صفحه اینستاگرام