یو اس بی سیفلی ریمو

 
USB Safely Remove 5.4.6.1244 مدیریت جدا کردن امن فلش درایو ها و ابزار های USB

USB Safely Remove 5.4.6.1244 مدیریت جدا کردن امن فلش درایو ها و ابزار های USB

USB Safely Remove جدا کردن امن فلش درایو ها و ابزار های USB توسط این نرم افزار بسیار ساده است .تنها کافیست نشانگر ماوس را روی آیکن نرم افزار کنار ساعت ویندوز نگه دارید تا لیستی از ابزار های متصل به کامپیوتر خود را مشاهده...
 
صفحه اینستاگرام