یادگیری زبان آلمانی

Readle – Learn German Language with Stories Premium 2.3.0 یادگیری زبان آلمانی با داستان مخصوص اندروید

Readle – Learn German Language with Stories Premium 2.3.0 یادگیری زبان آلمانی با داستان مخصوص اندروید

زبان آلمانی یکی از پر طرفدار ترین زبان ها در سراسر جهان می باشد که بیش از 95 میلیون گویش ور در کشور های مختلف دنیا دارد. پس از زبان انگلیسی زبان آلمانی را می توان اصلی ترین زبان اسناد علمی دانست که هزاران کتاب...
صفحه اینستاگرام