ویرایشگر متن با قابلیت استایل دهی

Epsilon Notes: Markdown Editor Premium 2.31-7 ویرایشگر متن با قابلیت استایل دهی به متن مخصوص اندروید

Epsilon Notes: Markdown Editor Premium 2.31-7 ویرایشگر متن با قابلیت استایل دهی به متن مخصوص اندروید

گوشی‌های هوشمند به دلیل داشتن کیبورد های عالی ابزارهایی مناسب برای ثبت و نگهداری نوشته ها هستند. اما همانطور که می دانید تنها نوشتن یک متن برای اشتراک گذاری آن با دیگران کافی نیست و نیاز است که متن ها دارای استایل و به شیوه...
صفحه اینستاگرام