واتر مارک

 
افزودن واترمارک به ویدئو Video Watermark Maker v1.3

افزودن واترمارک به ویدئو Video Watermark Maker v1.3

Video Watermark mark Maker راه های محافظت از محصولات دیجیتالی، نشانه گذاری آن محصولات است. شما می توانید قبل از به اشتراک گذاری ویدئو هایتان در فضای اینترنت، واترمارک (برچسب) مناسب با کارتان را به آن اضافه کنید تا هرکسی آن را تماشا می کند...
 
صفحه اینستاگرام