نرم افزار نت برداری

Evernote 6.17.5.8273 نت برداری و یادداشت نویسی

Evernote 6.17.5.8273 نت برداری و یادداشت نویسی

Evernote شما قادر خاهید بود تا متن یادداشت شده را در فرمت های مختلفی ذخیره کنید و مجموعه ای بی پایان از کاغذهای مجازی برای خود داشته باشید. به عنوان مثال شما می توانید توسط این نرم افزار از محصولاتی که در فروشگاه ها است...
 
صفحه اینستاگرام