نرم افزار تلفن رایگان

Skype 8.72.0.94 اسکایپ برای ویندوز

Skype 8.72.0.94 اسکایپ برای ویندوز

Skype دانلود اسکایپ یک نرم افزار انتقال صوت و تصویر از بستر اینترنت می باشد که چندیدن ساله توسط مایکروسافت خریداری شده است کاربران میتوانند ارتباط صوتی  و تصویری و پیغام بت هم در ارتباط باشند.می دانید که هزینه تماس های خارج از کشور بسیار...
صفحه اینستاگرام