میزان افزایش زکات از یک سال تا سال دیگر

Zakat Pro Calculator v1.0.6 Premium اپلیکیشن محاسبه زکات مخصوص اندروید

Zakat Pro Calculator v1.0.6 Premium اپلیکیشن محاسبه زکات مخصوص اندروید

زکات از دستورات اسلام و جزو فروع دین است که هر مسلمانی در صورت توانایی باید آن را محاسبه کرده و به صورت مستمر پرداخت کند. برخی از افراد تصور می کنند که محاسبه زکات دشوار است و یا اینکه در برخی از موارد هنگام...
 
صفحه اینستاگرام