مکان دقیق دکل های مخابراتی

Cell Tower Locator 1.36 اپلیکیشن شناسایی مکان دقیق برج ها سلولی اندروید

Cell Tower Locator 1.36 اپلیکیشن شناسایی مکان دقیق برج ها سلولی اندروید

دستگاه های هوشمند اندرویدی به طور معمول برای برقراری ارتباط با دیگران از سیم کارت ها استفاده می کنند. همان طور که خود نیز می دانید هر سیم کارت برای برقراری ارتباط به برج های سلولی و یا به عبارت دیگر دکل های مخابراتی اطراف...
صفحه اینستاگرام