مایکروسافت اکسل اندروید

 
Microsoft Excel Preview 16.0.7426.1015 مایکروسافت اکسل اندروید

Microsoft Excel Preview 16.0.7426.1015 مایکروسافت اکسل اندروید

Microsoft Excel Preview برنامه اصلی مایکروسافت اکسل برای تبلت های اندروید است. صفحات گسترده اکسل را بهتر از همیشه روی تبلت خود مشاهده کنید. هنگامی که شما صفحات گسترده (spreadsheets) را ویرایش یا ایجاد می کنید، می توانید از چگونگی نمایش آنها در سراسر کامپیوتر،...
 
صفحه اینستاگرام