مایکروسافت اندروید

 
Microsoft Excel Preview 16.0.7426.1015 مایکروسافت اکسل اندروید

Microsoft Excel Preview 16.0.7426.1015 مایکروسافت اکسل اندروید

Microsoft Excel Preview برنامه اصلی مایکروسافت اکسل برای تبلت های اندروید است. صفحات گسترده اکسل را بهتر از همیشه روی تبلت خود مشاهده کنید. هنگامی که شما صفحات گسترده (spreadsheets) را ویرایش یا ایجاد می کنید، می توانید از چگونگی نمایش آنها در سراسر کامپیوتر،...
Microsoft Word Preview 16.0.7426.1015 مایکروسافت ورد اندروید

Microsoft Word Preview 16.0.7426.1015 مایکروسافت ورد اندروید

  Microsoft Word Preview برنامه اصلی مایکروسافت ورد برای تبلت های اندروید است. اسناد ورد را بهتر از همیشه روی تبلت خود مشاهده کنید. هنگامی که شما اسناد را ویرایش یا ایجاد می کنید، می توانید از چگونگی نمایش آنها در سراسر کامپیوتر، مک، تبلت...
 
صفحه اینستاگرام