ماشین کاری

 
مدل سازی سه بعدی Vero Machining Strategist 2017 R1 x64

مدل سازی سه بعدی Vero Machining Strategist 2017 R1 x64

Machining Strategist نرم افزاری قدرتمندو بسیار کار امددر زمینه مدل سازی سه بعدی کلیه ی فرآیند های پیچیده ماشین کاری و CNC است که ابزار و ویژگی های قدرتمندی را بدین منظور در اختیار کاربر قرار می دهد. این برنامه با کاهش زمان برش هوا...
 
صفحه اینستاگرام