فیلم نماوا

پخش سریال و فیلم نماوا Namava 2.4.1.210

پخش سریال و فیلم نماوا Namava 2.4.1.210

اکنون که بیش از هفتاد سال از نخستین روز های فعالیت تلویزیون در ایران می گذارد دیگر این رسانه آن تماشاچی های قبل را ندارد که هفته ها منتظر سریال هایش باشند.چرا که در طی این سال ها با گسترش اینترنت و شبکه های نمایش...
صفحه اینستاگرام