فرمت هارد دیسک

 

Parted Magic 2016.10.18 پارتیشن بندی هارد بصورت دیسک بوت

Parted Magic 2016.10.18 پارتیشن بندی هارد بصورت دیسک بوت

Parted Magic بسته ای از نرم افزارهای حرفه ای برای پارتیشن بندی وکار با پارتیشن ها می باشد. Parted Magic این بسته نرم افزاری به شما امکان اجرای عملیات مختلف بر روی پارتیشن به همراه پشتیبانی از انواع سیستم ها را فراهم می کند.مجموعه ای...
 
صفحه اینستاگرام