صدور مستقیم یادداشت ها به اورنوت

HandWrite Pro Note & Draw v4.7 اپلیکیشن یادداشت برداری و طراحی با دست خط اندروید

HandWrite Pro Note & Draw v4.7 اپلیکیشن یادداشت برداری و طراحی با دست خط اندروید

با توسعه و گسترش برنامه های اندرویدی امروزه ابزار خاص و مختلفی برای یادداشت برداری در مارکت های مختلف موجود می باشد؛ اما باید گفت هیچ کدام از آن ها حس یک نوت برداری واقعی را به کاربرانشان منتقل نمی کنند زیرا برای بهره بردن...
صفحه اینستاگرام