شبیه سازی کارت های NFC اندروید

NFC Card Emulator Pro (Root) 7.0.0 شبیه سازی کارت های NFC اندروید

NFC Card Emulator Pro (Root) 7.0.0 شبیه سازی کارت های NFC اندروید

در سال های اخیر نام تکنولوژی NFC را بسیار بیشتر از قبل می شنویم و شاهد آن هستیم که کمپانی های سازنده گوشی همراه در حال نصب این تکنولوژی روی همه محصولات خود هستند و در تبلیغات، بسیار روی وجود این تکنولوژی روی محصولاتشان تاکید...
صفحه اینستاگرام