ساخت محتوا

ActivePresenter Professional Edition 7.5.12 ساخت فیلم و محتوای آموزشی

ActivePresenter Professional Edition 7.5.12 ساخت فیلم و محتوای آموزشی

ActivePresenter Professional Edition نام نرم افزاری به منظور تهیه محتواهای آموزشی از قبیل فیلم بداری از صفحه نمایش ، ساخت هند اوت ، آموزش های نوشتاری ، داکیومنت ها و … است. امروزه با گسترش شیوه های آموزشی جدید و گسترش استفاده از دستگاه های...
صفحه اینستاگرام