ساخت فلش کارت آموزشی

Study Flashcards 1.2 ساخت فلش کارت آموزشی برای اندروید

Study Flashcards 1.2 ساخت فلش کارت آموزشی برای اندروید

Study Flashcards – Review and Practice cards عنوان یک اپلیکیشن ساخت فلش کارت های اختصاصی می باشد که توسط MS International توسعه و در گوگل پلی منتشر شده است. فلش کارت ها یکی از بهترین شیوه های آموزشی به شمار می روند. با استفاده از...
صفحه اینستاگرام