ریل وی ان سی

 
ریموت دسکتاپ RealVNC Enterprise Edition 6.0 کنترل از راه دور سیستم

ریموت دسکتاپ RealVNC Enterprise Edition 6.0 کنترل از راه دور سیستم

RealVNC نرم افزاری است که می توان با این نرم افزار از راه دور بر کامپیوتر و لب تاپ های بزرگ و کوچک نظارت کرد.RealVNC نام نرم افزاری می باشد که به وسیله آن می توان سیستم خود را از راه دور کنترل کرد یا...
 
صفحه اینستاگرام