ردیابی ماهواره

دانلود نرم افزار  ISS Detector Satellite Tracker Pro 2.02.28 ردیابی ماهواره اندروید

دانلود نرم افزار ISS Detector Satellite Tracker Pro 2.02.28 ردیابی ماهواره اندروید

  ISS Detector Satellite Tracker به شما خواهد گفت که چه زمانی و کجا را برای ایستگاه فضایی بین المللی و یا تلالو ماهواره ای(Iridium flare) [که یک پدیده ناشی از سطوح بازتابنده در ماهواره (مانند آنتن و یا پانل های خورشیدی) است که نور...
صفحه اینستاگرام