ذخیره اطلاعات بیشتر برای مخاطبان اندروید

 
ذخیره اطلاعات بیشتر برای مخاطبان اندروید Call Notes Pro v6.4.1

ذخیره اطلاعات بیشتر برای مخاطبان اندروید Call Notes Pro v6.4.1

 Call Notes بالا رفتن میزان مخاطبین در گوشی می تواند باعث فراموش کردن برخی از مخاطبین شود. برای مثال شما به تعداد بسیار زیادی مخاطب در داخل گوشی تان دارید و برخی اوقات فراموش می کنید که مخاطبی را به چه دلیل ذخیره کرده اید...
 
صفحه اینستاگرام