دیکشنری اندروی

Advanced Offline Dictionary v2.5.3 اپلیکیشن دیکشنری آفلاین و سریع اندروید

Advanced Offline Dictionary v2.5.3 اپلیکیشن دیکشنری آفلاین و سریع اندروید

دیکشنری ها به عنوان یک مرجع برای فهم معانی کلمات هستند و در زبان های مختلفی عرضه می شوند. هر کشوری متناسب با زبان خود چندین دیکشنری را دارا می باشد که هر کسی با توجه به نیاز هایش از آن ها استفاده می کند....
صفحه اینستاگرام