تنظیمات کرنل اندروید

 
مدیریت تنظیمات کرنل گوشی Kernel Adiutor v0.9.4.3

مدیریت تنظیمات کرنل گوشی Kernel Adiutor v0.9.4.3

Kernel Adiutor نرم افزاری برای مدیریت بر روی کرنل گوشی های اندرویدی می باشد. با استفاده از این نرم افزار امکان مدیریت بخش های مختلف گوشی را خواهید داشت. این نرم افزار امکان دسترسی به تنظیمات گوشی را به کاربران می دهد. امکان مدیریت کامل...
 
صفحه اینستاگرام