تقویم خورشیدی

Jhoobin Persian Calendar v2.21.1 اپلیکیشن تقویم خورشیدی ژوبین اندروید

Jhoobin Persian Calendar v2.21.1 اپلیکیشن تقویم خورشیدی ژوبین اندروید

      یکی از قابلیت های پیش فرض نهفته شده در دستگاه های هوشمند اندرویدی تقویم ها هستند که کاربران به وسیله آن ها برخی اوقات برنامه ریزی هایی دقیق را پایه ریزی می کنند؛ یکی از مشکلات کاربران اندرویدی در ایران عدم دسترسی...
 
صفحه اینستاگرام