تغییر سریع و آسان دی ان اس

DNS Changer (no root 3G/WiFi) Full v1127r اپلیکیشن تغییر سریع و آسان دی ان اس اندروید

DNS Changer (no root 3G/WiFi) Full v1127r اپلیکیشن تغییر سریع و آسان دی ان اس اندروید

تمامی سایت ها و سرور های شبکه دارای یک آی پی اختصاصی هستند که با آن شناسایی می شوند. کاربران هنگام ورود به سایت، به طور معمول آدرس آن را وارد می کنند و به سایت مورد نظر شان متصل می شوند؛ در این مرحله...
صفحه اینستاگرام