برنامه ریزی برای قطع اینترنت

InternetOff 3.0.1.68 قطع موقت یا کامل ارتباط اینترنت با چند کلیک

InternetOff 3.0.1.68 قطع موقت یا کامل ارتباط اینترنت با چند کلیک

InternetOff InternetOff نرم‌افزاری ساده و کاربردی به منظور قطع کامل یا موقت ارتباط اینترنتی با چند کلیک ساده می‌باشد، شما با استفاده از نرم‌افزار InternetOff می‌توانید مدیریت کاملی بر روی ترافیک اینترنتی و زمان آنلاین بودن خود داشته باشید و با تعریف محدودیت‌های زمانی استفاده از...
 
صفحه اینستاگرام