بازی دخترانه

Emily’s Halloween Adventure v1.1 ماجراجویی هالوین امیلی اندروید

Emily’s Halloween Adventure v1.1 ماجراجویی هالوین امیلی اندروید

Emily’s Halloween Adventure هالوین است، محسورکننده‌ترین زمان سال! مردم هیجان‌زده‌اند و همه جا مهمانی برپا شده. یک نامه اسرارآمیز امیلی را به مهمانی بزرگی دعوت کرده است. او بهترین لباس‌های هالویین خود را پوشیده و عازم مهمانی می‌شود. راه زیادی به سوی خانه بزرگ در...
صفحه اینستاگرام