اپلیکیشن تقویم خورشیدی

VueMinder Ultimate 2020.01 تقویم و یادآور کارها

VueMinder Ultimate 2020.01 تقویم و یادآور کارها

VueMinder Ultimate نام نرم افزاری جدید به منظور یادآوری کارها و برنامه ریزی و سازماندهی آنان است. با استفاده از این نرم افزار ، دیگر هیچ یک از برنامه ها و یا رویدادهای مهم را از دست نخواهید داد ، VueMinder در دسکتاپ رایانه شما...
Jhoobin Persian Calendar v2.21.1 اپلیکیشن تقویم خورشیدی ژوبین اندروید

Jhoobin Persian Calendar v2.21.1 اپلیکیشن تقویم خورشیدی ژوبین اندروید

      یکی از قابلیت های پیش فرض نهفته شده در دستگاه های هوشمند اندرویدی تقویم ها هستند که کاربران به وسیله آن ها برخی اوقات برنامه ریزی هایی دقیق را پایه ریزی می کنند؛ یکی از مشکلات کاربران اندرویدی در ایران عدم دسترسی...
صفحه اینستاگرام