اپلیکیشن تجزیه و تحلیل طیف صوتی اندروید

Speccy Spectrum Analyzer v1.3.9 اپلیکیشن تجزیه و تحلیل طیف صوتی اندروید

Speccy Spectrum Analyzer v1.3.9 اپلیکیشن تجزیه و تحلیل طیف صوتی اندروید

در همین لحظه ای که در حال زندگی کردن هستیم طیف هایی گوناگون در فرکانس های مختلف اطراف ما را فرا گرفته اند که همانند صدا ها بدن ما برخی از آن ها را درک و تحلیل می کند. اما در میان صدا ها نیز...
 
صفحه اینستاگرام