ارزیابی رژیم غذایی

YAZIO – Calorie Counter v6.2.1 اپلیکیشن محاسبه گر کالری دقیق اندروید

YAZIO – Calorie Counter v6.2.1 اپلیکیشن محاسبه گر کالری دقیق اندروید

جدا از بیماری های خاص، اصلی ترین دلیل چاق شدن و اضافه وزن در افراد میزان کالری مصرفی ان هاست؛ به گونه ای که بیش تر از حد نیاز خود کالری دریافت کرده و آن کالری به صورت توده های چربی در بافت ها ذخیره...
صفحه اینستاگرام