آنالیز سیستم

 
شبیه سازی و تحلیل مهندسی ITI SimulationX v3.8.1.44662

شبیه سازی و تحلیل مهندسی ITI SimulationX v3.8.1.44662

SimulationX نرم افزاری قدرتمند و  کار امد وهمچنین دارای کتابخانه ای شامل مدل ها و قطعات از پیش شبیه سازی و تنظیم شده جامع برای شبیه سازی سه بعدی و آنالیز پدیده های فیزیکی چندگانه در سازه ها، دستگاه ها و سیستم ها، در زمینه ها...
 
صفحه اینستاگرام