آخرین ورژن LastActivityView

دانلود نرم افزار LastActivityView 1.2.0 دیدن فعالیت های اخیر انجام شده در ویندوز

دانلود نرم افزار LastActivityView 1.2.0 دیدن فعالیت های اخیر انجام شده در ویندوز

LastActivityView از لحظه ای که شما کامپیوتر را روشن می کنید و با برنامه ها و محیط ویندوز کار می کنید تا لحظه ای که کامپیوتر را خاموش می کنید تمام فعالیت ها و فرآیندهای انجام شده به صورت گزارش در سیستم ذخیره می شوند....
دانلود نرم افزار