آخرین نسخه EagleGet

مدیریت دانلود EagleGet

مدیریت دانلود EagleGet

EagleGet یک دانلود منجیر رایگان و تازه تاسیس که با قابلیت های خوبی برا استفاده شما کاربران برای دانلود قرار داده شده است.و در اینده نزدیک امکانات بیشتری به این نرم افزار اضافه خواهد شد. این دانلود منیجر هنوز در مرحله ی بتا قرار دارد...
 
صفحه اینستاگرام